เปิดปูม “รูบี้” หลานอดีตบิ๊ก ตร สมุน “สารวัตรซัว” คนนี้ไม่ธรรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All - ฉลาดคิดพิชิตยุ... การสรรหาและพิจารณาคัดเ...

Leggi l'articolo